Valorile de bază

Cunoașterea și glorificarea lui Dumnezeu

 

Trăirea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu

 

Integritatea și darea de socoteală

 

Slujire holistică și altruistă

 

Iubirea și prețiurea semenilor

 

Reflectarea diversității trupului lui Hristos