Dimensiunea proiectului și beneficiile realizării lui

Pentru realizarea proiectului ,,O Nouă Casă – Biserica Vestea Bună” la începutul anului 2021 am demarat procesul achiziției unui teren de 4518 mp, situat în cartierul Someșeni din municipiul Cluj-Napoca, în vederea construirii unui nou locaș de închinare. Am achitat primele două rate a terenului, urmând ca în perioada următoare să achităm diferența.

Pe acest teren intenționăm să construim în perioada următoare un campus multifuncțional, care preconizăm că va avea impact atât în cartier, cât și la nivel de oraș, în următorii ani.

Campusul multifuncțional ,,O Nouă Casă – BVB” va include:

1. Sanctuar pentru Biserica Vestea Bună

Biserica va fi nucleul în jurul căreia se vor așeza celelalte lucrări. Va fi o biserică nouă nu doar ca și clădire, ci și ca format.

În momentul de față, comuniatea de credință Vestea Bună are 300 de membri și peste 80 de aparținători, iar spațiul actual al bisericii nu este suficient pentru comunitate și nici nu corespunde nevoilor actuale. Mai precis nu există săli pentru grupele mici, care se desfășoară pe diferite categorii sociale și de vârstă: copii, adolescenți, tineri/studenți, familii tinere.

Intenționăm să avem un sanctuar generos și prietenos pentru toți ce sunt parte a bisericii și pentru sutele de oameni care se vor alătura comunității Vestea Bună pentru închinare.

Copiii și tinerii sunt Biserica de astăzi, nu doar cea de mâine. Tinerii au un mare potențial ca agenți activi ai misiunii lui Dumnezeu. Ei reprezintă o uriașă resursă, fiind cei care-i pot influența pe alții, cei sensibili față de vocea lui Dumnezeu și gata să-I răspundă. Dată fiind o nevoie atât de mare, intenționăm să creăm cadrul pentru lucrările deosebite în care slujesc tinerii și pentru cele desfășurate cu ajutorul lor, cu scopul de a ajuta la dezvoltarea lor.

2. Proiecte educaționale

Nevoile copiilor sunt permanent în atenția noastră.

Suntem convinși că slujirea holistică a bisericii trebuie să îi includă și pe cei mici, deoarece ei reprezintă o componentă vitală a comunității noastre și, implicit, a societății.

Program afterschool

Pentru aceasta, prin profesorii comunității noastre, intenționăm să dezvoltăm un cadru pentru activități incluse în afterschool. Vom propune activități variate și concepute astfel încât să îmbine momentele recreative cu cele educaționale și să creeze un mediu sănătos, sigur și stimulativ pentru fiecare copil.

Toate aceste activități se doresc a fi sprijin și consiliere pentru elevi în efectuarea temelor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, în dezvoltarea competențelor  necesare elevilor capabili de performanță.

Școală de muzică

Muzica, potrivit lui Johann Sebastian Bach, este o armonie în onoarea lui Dumnezeu și desfătarea permisă sufletului. Studiile au demostrat că acei copii care au atracție spre muzică dezvoltă o inteligență emoțională crescută, față de copiii care nu prezintă niciun astfel de inters. Muzica poate fi percepută sau experimentată la nivelul intelectual, artistic sau emoţional. Ea poate influenţa dispoziția, poate alina suferinţa și poate reduce stresul. În plus, cântarea este o participare activă, un act deliberat de închinare şi de părtăşie duhovnicească.

Pentru biserica Vestea Bună, departamentul muzical a fost dintotdeauna unul important, sute de tineri fiind instruiți muzical în cadrul comunității noastre.

În viitor intenționăm să avem un spațiu adecvat pentru o școală de muzică, unde copiii talentați să aibă posibiliatea să-și dezvolte aceste abilități.

3. Lucrări sociale și de ajutorare – De la inimă la inimă

Iubim oamenii cu posibilități materiale reduse și pe cei suferinziBiblia ne spune că Domnul este plin de dragoste față de tot ce a creat, că apără pricina celor asupriți, că-i iubește pe străini, că-i hrănește pe cei flămânzi și că ia partea orfanilor și a văduvei.

Biblia ne mai arată că Dumnezeu dorește să facă toate acestea prin oameni care sunt dedicați unor asemenea lucrări.

Dumnezeu îi consideră responsabili îndeosebi pe cei care sunt aleși în societate în funcții publice,  dar poruncește tuturor credincioșilor să reflecte dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, iubindu-i cu fapta pe cei nevoiași și făcându-le dreptate.

Biserica Vestea Bună a fost, este și va contiua să fie implicată activ în lucrări sociale și de ajutoare. Preocuparea noastră este să facem o diferență semnificativă în viețile celor nevoiași, chiar dacă trăiesc într-un „Smart City”.

4. Instruire teologică și misiune

Noul Testament prezintă parteneriatul strâns dintre lucrarea de evanghelizare, pe de o parte, și cea de echipare, pe de altă parte. Ambele sarcini fac parte din Marea Trimitere, în care Isus descrie facerea de ucenici în termenii evanghelizării și învățarea acestora.

Instruirea teologică este parte a misiunii si este importantă dincolo de latura evanghelistică.

Misiunea Bisericii pe pământ este de a împlini scopul lui Dumnezeu, iar misiunea educației teologice este de a întări și de a însoți misiunea Bisericii. Instruirea slujește  mai întâi  pentru pregătirea liderilor, înzestrându-i pentru a-i putea învăța pe alții adevărul Cuvântului lui Dumnezeu cu relevanță și cu claritatate. În al doilea rând, instruirea pregătește biserica pentru a-și asuma mandatul de a prezenta Vestea Bună tuturor oamenilor.

Intenționăm să avem în noul campus câteva săli de instruire și camere destinate pentru cazarea păstorilor, a misionarilor sau a studenților care ne vor fi alături în scopul/câmpul misiunii și al slujirii.

5. Centru social

Acest campus multifuncțional va include și un centru social, prin care dorim să influențăm și să avem impact în viețile oamenilor din cartier și nu numai.

Într-o societate dinamică, aflată într-o schimbare perpetuă, cu provocări noi, dorim să răspundem câtorva probleme familiale cu impact puternic în societate: gestionarea conflictelor, prevenirea și combaterea violenței și a abuzurilor fizice, psihologice sau de altă natură, consumul de droguri sau abandonul școlar. În acest sens dorim să avem un cabinet de consiliere și să oferim astfel ajutor prin consiliere, grup suport, perspective de dezvoltare durabilă a familiei.

Pe lângă aceste nevoi majore, nu uităm de persoanele vârstnice. Conştienți de problematica complexă a persoanelor în vârstă, intenționăm să contribuim la îmbunătăţirea calităţii vieţii seniorilor, prin servicii sociale specifice. În acest sens, ne propunem să avem un spațiu adecvat pentru activităţi specifice seniorilor.

Proclamarea și demonstrarea Evangheliei se face printr-o misiune completă. Nu este vorba doar de simplul fapt de a îmbina evanghelizarea cu implicarea socială ci, implicarea noastră socială are consecințe în sfera evanghelizării, în timp ce mărturisim oamenilor harul transformator al lui Hristos1.

1. https://laussane.org/ro/angajamentul-de-la-cape-town